46.5
Karma
96.8
Rating
Rushan @Syurmakov

Автор телеграм-канала Нейрон (@neurondata)